เครื่องทำความสะอาดสายพาน Conveyor Spiral Washing Machine

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

เครื่องทำความสะอาดสายพาน Conveyor Spiral Washing Machine

เครื่องจักรทำความสะอาดสำหรับชิ้้นงานที่ปนเปื้อนสารหล่อลื่นประเภทน้ำมัน