ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor System เป็นระบบลำเลียงที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียง ทุกชนิด

ระบบลิฟท์ลำเลียง (Lift Conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ใช้ลิฟท์ (Lift) ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ จากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงทางแนวดิ่ง สามารถรับน้ำหนักได้มากและลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุได้ทุกประเภท เช่นลำเลียงอาหาร , ลำเลียงยาง ,ลำเลียงกล่อง เป็นต้น ดังนั้น ระบบลิฟท์ลำเลียงจึงเหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ในกระบวนขนย้ายชิ้นงาน79/221 หมู่ที่ 19 ซอยรัตนโชค 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 10540

79/221 Moo 19, Soi Rattanachoke 12, Bangplee Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Tel : (66) 0-2174-6406-7, 0-2174-6592, 09-6283-8889, 08-1407-2447

Fax : (66) 0-2174-6583

E-mail : marketing@cvdesign12.com, cvdesign12@yahoo.co.th, cvdesign12@gmail.com