ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor

ระบบลิฟท์ลำเลียง Lift Conveyor System เป็นระบบลำเลียงที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียง ทุกชนิด

ระบบลิฟท์ลำเลียง (Lift Conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ใช้ลิฟท์ (Lift) ในการขนย้ายชิ้นงานหรือวัสดุ จากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงทางแนวดิ่ง สามารถรับน้ำหนักได้มากและลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุได้ทุกประเภท เช่นลำเลียงอาหาร , ลำเลียงยาง ,ลำเลียงกล่อง เป็นต้น ดังนั้น ระบบลิฟท์ลำเลียงจึงเหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ในกระบวนขนย้ายชิ้นงาน