เอ็กซ์ลิฟท์ หรือ โต๊ะปรับระดับ x-lift or table-lift

C.V. Design Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี. ดีไซน์ จำกัด

เอ็กซ์ลิฟท์ หรือ โต๊ะปรับระดับ x-lift or table-lift

ใช้ในการลำเลียงชิ้นงานในแนวดิ่งและเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเปลี่ยนระดับการวางชิ้นงานบ่อยๆ

เอ็กซ์ลิฟท์ x-lift เหมาะสำหรับใช้ในงานโกดังทั่วๆ ไปที่มีการเก็บสินค้าที่ไม่สูงจนเกินไปนัก ส่วนการติดตั้ง Elevator จะเป็นการสิ้นเปลือง รายจ่ายมากไป การที่จะติดตั้ง ลิฟท์สักตัวเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง รวมถึงการผดุงรักษาด้วยที่ แพงกว่า ข้อดีของเอ็กซ์ลิฟท์ x-lift ก็คือขนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับใช้เก็บของในโกดังมีความคล่องตัวสูง เหมาะที่จะใช้งานเป็นประจำ เอ็กซ์ลิฟท์ x-lift ราคาไม่สูงจนเกินไป